onsdag, oktober 15, 2014

Høretabet - set oppefra

Nogle af jer ved det, da vi har fortalt det, men her er et mere klart billede over arveligheden af høretabet i vores lille familie. Det er en forsimplet tegning (jeg er ingen grafisk kunster), men det er forhåbnetlig letforståelig.Når man tænker på høretabshistorikken, burde det jo være mig det er den skyldige i Teos høretab, men det er det så ikke. Høretabet kommer fra hans far. Det blev forklaret sådan, jeg har to raske gener for hørelsen, så grundet til min døvhed skyldes udenfrakommende faktorer, blandt andet mellemøresbetændelser. Palle har et rask og et sygt gen. Max har arvet et rask gen fra os hver og Teo har fået sin fars syge gen og et af mine raske. Så risikoen ved at få et døvt barn vil være 25%, og det er så Teo der er risikoen. Så 25% er kun en sandsynlighedsberegning der ikke nødvendigvis vil være holdbar. Får vi flere børn, kan det syge gen godt være på spil igen, men sandsynligheden skulle være lavt. Ja, et ud af 4.

Det har undt os da ingen andre i Palles familie har et høretab, men det kan forklares med at genet er muteret i årenes løb. Så i princippet kunne Palles bror også godt bære et sygt gen i sig eller slet ingen. Eller min bror der selv er hørende, kunne være den eneste bærer af vores forældres syge gener. Men det slags får vi aldrig at vide, hvis det ikke bliver undersøgt. Men jeg eller rettere vi synes ikke at det er en nødvendighed eller livstruende. Da det er mange andre ting der kan opstå, som er så meget værre end et bette høretab.

Pst... Det er ikke mig der synes genet er sygt, det er et hospitaludtryk.

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar

You might also like:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...