fredag, januar 24, 2014

Hvad gætværk fører med sig...

Det kommer mig for ørerne, at der bliver gættet på hvorfor jeg har meldt mig ud af Danske Døves Landsforbunds hovedbestyrelse. Det er ikke foregået noget skummelt, og at det er ganske lige ud af landevejen. Når man har siddet i diverse bestyrelser og foreninger i en hel årrække ved man at hvis man ikke kommer til et bestemt antal gange bestyrelsesmøder, så skal man overveje om man vil sidde i bestyrelsen. Det skylder man sig selv og bestyrelsen at gøre sig den tjeneste at trække sig ud, og lade en anden overtage ens plads. Jeg respekterer bestyrelsens medlemmer højt nok til at gøre det, da mine prioriteringer nu og dengang jeg startede i 2010 er vendt på hovedet. Læs gerne tidligere  indlæg fra 2013, der vil I finde svaret. Så det hele er sket i fred og fordragelighed. God weekend til jer alle.

2 kommentarer:

You might also like:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...