mandag, november 28, 2005

Menneskerettighederne

Artikel 14 "Nydelsen af de i denne konvention anerkendte rettigheder og friheder skal sikres uden forskel på grund af køn, race, farve, sprog, religion, politisk eller anden overbevisning, national eller social oprindelse, tilhørighed til et nationalt mindretal, formueforhold, fødsel eller ethvert andet forhold." Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (1950)

Man kan ikke klage over diskrimination på baggrund af artikel 14, fordi forbudet mod diskrimination gælder kun i forbindelse med de friheder og rettigheder som konventionen og dens tillægsprotokoller garanterer.

Europarådet har i 2000 vedtaget et generelt forbud mod diskrimination (protokollens artikel 1).

Article 1- General prohibition of discrimination
1. The enjoyment of any right set forth by law shall be secured without discrimination on any ground such as sex, race, colour, language, religion, political or other opinion, national or social origin, association with a national minority, property, birth or other status.
2. No one shall be discriminated against by any public authority on any ground such as those mentioned in paragraph 1."

Den danske regering har ikke undertegnet protokollen, selv om 24 medlemslande undertegnede den dag protokollen blev fremlagt på Europarådet. Lande som senere skrev under indebefatter krigshærgede lande, lande hvor de bruger tortur osv., og jeg snakker om Tyrkiet, Slovenien, Kroatien, Bosnien Herzegovina, Serbien og Albanien har skrevet under.

Hvorfor tøver den danske regering? Fordi de lige vil undersøge om der skal ændres eller føjes noget i lovgivningen. Det er 5 år siden nu, og er der sket noget videre? Ikke en disse!

Med det tillægsparagraf stk. 1 fra Europarådet - refererer det til generel forbud mod diskrimination i det hele taget. Hvor stk. 14 i mennekserettighedskonvention, hvor der kun tales om de friheder og rettigheder som konventionen garanterer.

Så længe DK ikke har undertegnet protokollen, vil det gøre livet svært for døve og andre handicappede på at få den samme ret som enhver "nornal" dansker. Nemlig fri adgang til medierne, valg, uddannelse osv. Så nej, DK er ikke verdens bedste land at leve i.

http://www.menneskeret.dk

1 kommentar:

You might also like:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...